Nieuw festival in Haarlem

100% zichtbaar jezelf

De organisatie wil met No Labels Festival bereiken dat de LHHBTQIA-gemeenschap op deze dag 100% zichtbaar zichzelf kan zijn. No Labels Festival gelooft dat het positieve grensoverschrijdende geluid in Nederland een stem nodig heeft en wil de nieuwe hokjesgeest doorbreken door te laten zien hoe leuk verscheidenheid is. Het doel van No Labels Festival is het creëren van meer openheid, acceptatie en tolerantie in de maatschappij.

Daarom organiseerde No Labels Festival op 11 oktober 2019, op Coming Out dag, het eerste No Labels Festival in het Patronaat in Haarlem.

Een kort verslag van deze eerste editie vind je hier. 

No Labels Festival is een festival dat mensen op een vrolijke manier uitdaagt verder te kijken dan de seksuele voorkeur, sekse, huidskleur, geloofsovertuiging of afkomst.  

No Labels Festival staat voor het recht op anders zijn, dat wordt gerespecteerd en geaccepteerd. In de ideale gemeenschap respecteren alle individuen elkaar, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, ras, afkomst en godsdienstige of politieke overtuiging. Dit festival is dan ook voor iedereen met een open mind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NoLabels mensen aan het dansen

Take off in…

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Optreden op een Haarlems podium

Over No Labels

De uitvoering van de werkzaamheden voor No Labels ligt in handen gegeven van een klein team professionals. Door deze opzet wordt de kwaliteit van het evenement gewaarborgd en is het mogelijk een eerste editie van dit evenement te organiseren in 2019.

Wil je sponsor worden?
Neem dan contact met ons op: info@nolabelsfestival.nl

Leden van het uitvoerend team zijn:

Yvonne Pos – algemeen producent, verantwoordelijk voor de vergunningsaanvraag, projectplan, veiligheidsplan en draaiboek, bewaker van de algemene gang van zaken en begroting, aanspreekpunt voor de algemene productie.

Jeanette Eversen – PR/publiciteit/programma, verantwoordelijk voor uitvoering van het communicatieplan, programmaonderdelen en inhoudelijke vormgeving van het evenement.

Vier mensen lachend onder regenboog paraplu

Hans Goes – PR/publiciteit/programma, verantwoordelijk voor uitvoering van het communicatieplan, programmaonderdelen en inhoudelijke vormgeving van het evenement.

Mart Pos – technisch producent, verantwoordelijk voor het vervaardigen van de noodzakelijke tekeningen, budgetbewaking, terreinindeling en daadwerkelijke realisatie van de logistieke en technische productie.

De organisatie wordt tevens ondersteund door een sponsorwerver, die contact onderhoudt met de sponsoren en die zorg draagt voor monitoring en afhandeling.

Sponsoring

wij bedanken onze partners: