Nieuw festival in haarlem

100% zichtbaar jezelf

De organisatie wil met No Labels Festival bereiken dat de LHHBTQIA-gemeenschap op deze dag 100% zichtbaar zichzelf kan zijn. No Labels Festival gelooft dat het positieve grensoverschrijdende geluid in Nederland een stem nodig heeft en wil de nieuwe hokjesgeest doorbreken door te laten zien hoe leuk verscheidenheid is. Het doel van No Labels Festivals is het creëren van meer openheid, acceptatie en tolerantie in de maatschappij. De organisatie hoopt dat het niet alleen bij deze dag blijft.

No Labels Festival is een festival dat mensen op een vrolijke manier uitdaagt verder te kijken dan de seksuele voorkeur, sekse, huidskleur, geloofsovertuiging of afkomst. Met dit festival hoopt de organisatie een breed publiek te bereiken.

No Labels staat voor het recht op anders zijn, dat wordt gerespecteerd en geaccepteerd. In de ideale gemeenschap respecteren alle individuen elkaar, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, ras, afkomst en godsdienstige of politieke overtuiging. Dit feest is er dan ook voor iedereen met een open mind.

NoLabels mensen aan het dansen
Take off in…

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Optreden op een Haarlems podium

Over stichting no labels

Het evenement No Labels wordt georganiseerd door Stichting No Labels. Deze stichting is speciaal opgericht voor dit evenement en kent drie bestuursleden. De uitvoering van de werkzaamheden voor No Labels wordt door de stichting in handen gegeven van een klein team professionals. Door deze opzet wordt de kwaliteit van het evenement gewaarborgd en is het mogelijk een eerste editie van dit evenement te organiseren in 2019.

Wil je sponsor worden?
Neem dan contact met ons op: info@nolabelsfestival.nl

De stichting bestaat uit:

Jessica Dekker – voorzitter
Frederique Janss – secretaris
Melanie Nahar – penningmeester

K.v.K.:  70683859
IBAN:  NL89 BUNQ 2205 9089 28

Vier mensen lachend onder regenboog paraplu
Leden van het uitvoerend team zijn:
Yvonne Pos – algemeen producent, verantwoordelijk voor de vergunningsaanvraag, projectplan, veiligheidsplan en draaiboek, bewaker van de algemene gang van zaken en begroting, aanspreekpunt voor de algemene productie.
Jeanette Eversen – PR/publiciteit/programma, verantwoordelijk voor uitvoering van het communicatieplan, programmaonderdelen en inhoudelijke vormgeving van het evenement.
Hans Goes – PR/publiciteit/programma, verantwoordelijk voor uitvoering van het communicatieplan, programmaonderdelen en inhoudelijke vormgeving van het evenement.
Mart Pos – technisch producent, verantwoordelijk voor het vervaardigen van de noodzakelijke tekeningen, budgetbewaking, terreinindeling en daadwerkelijke realisatie van de logistieke en technische productie.

De organisatie wordt tevens ondersteund door een subsidiewerver, die de subsidies aanvraagt, het contact onderhoudt met de fondsen en die zorg draagt voor monitoring en afhandeling van de subsidies.

Sponsoring

wij bedanken onze partners: