Aanvullende informatie

Over stichting no labels

Statutaire naam:
Stichting No Labels

Naam:
No Labels Festival

KvK nummer:  70683859
RSIN:  858420612
IBAN:  NL89 BUNQ 2205 9089 28

Correspondentieadres:
Romolenstraat 6 zw
NL-2032 RZ Haarlem
info@nolabelsfestival.nl

De stichting bestaat uit:
Bestuur:
Jessica Dekker – voorzitter (gezamenlijk bevoegd)
Frederique Janss – secretaris (gezamenlijk bevoegd)
Melanie Nahar – penningmeester (gezamenlijk bevoegd)

Beloningsbeleid:
Het bestuur van Stichting No Labels is onbezoldigd.

Dagelijkse leiding:
Productionele leiding – Yvonne Pos

Vier mensen lachend onder regenboog paraplu

Stichting No Labels heeft een ANBI-status. Dat betekent dat uw gift voor 125% (het is 125% voor culturele ANBI’s, 100% voor gewone ANBI’s) van de belasting afgetrokken mag worden. Een aanzienlijk voordeel voor u en een waardevolle bijdrage aan het mogelijk maken van No Labels Festival.

Leden van het uitvoerend team zijn:
Yvonne Pos – algemeen producent, verantwoordelijk voor de vergunningsaanvraag, projectplan, veiligheidsplan en draaiboek, bewaker van de algemene gang van zaken en begroting, aanspreekpunt voor de algemene productie.
Jeanette Eversen – PR/publiciteit/programma, verantwoordelijk voor uitvoering van het communicatieplan, programmaonderdelen en inhoudelijke vormgeving van het evenement.

Hans Goes – PR/publiciteit/programma, verantwoordelijk voor uitvoering van het communicatieplan, programmaonderdelen en inhoudelijke vormgeving van het evenement.
Mart Pos – technisch producent, verantwoordelijk voor het vervaardigen van de noodzakelijke tekeningen, budgetbewaking, terreinindeling en daadwerkelijke realisatie van de logistieke en technische productie.

De organisatie wordt tevens ondersteund door een subsidiewerver, die de subsidies aanvraagt, het contact onderhoudt met de fondsen en die zorg draagt voor monitoring en afhandeling van de subsidies.

Statutaire doelstelling:
De stichting heeft ten doel om jaarlijks een evenement te organiseren waar men met elkaar de verbinding opzoekt en de rijke diversiteit van de gemeenschap getoond wordt, maar ook waar het publiek zich veilig voelt om te laten zien wie ze zijn en deel te nemen aan een gevarieerd programma waar vertier, plezier, kennis en inhoudelijkheid hand-in-hand gaan. Er wordt gekeken naar een vorm waarin de LHHBTQUA+ gemeenschap een gezamenlijkheid vindt in volledig jezelf zijn.

Beleid:
Stichting No Labels is een stichting opgezet om jaarlijks het No Labels Festival te organiseren. Doelstelling hierbij is om de LHHBTQUA+ gemeenschap een platform te bieden, waar men 100% zichzelf kan zijn, waar men open staat voor alle mogelijke alternatieve levenswijzen. Middels een kleurrijk programma wordt een podium geboden aan inhoudelijkheid, informatieverstrekking en kennisvergaring. Het jaarlijks terugkerende festival is een middel om een brede doelgroep te bereiken en meer tolerantie te kweken ten opzichte van elkaar. Door de veelzijdigheid in de programmering en het inhoudelijke karakter van onderdelen van het festival wordt de bezoeker uitgenodigd kennis van elkaar te nemen, elkaar beter te leren kennen en begrip voor elkaar te krijgen. Informatie-uitwisseling is hierin een belangrijk onderdeel.